Menu:

Members

Advisor of Laboratory


Prof. Xin, Hao

 

 

 

Post Doctors


Dr. Zhang, Jitao

 

 

 

 

 

PhD Students


Chen, Te-Chuan


Tuo, Mingguang


Wang, Xiong


Zimmerman, Ian

Gbele, P. KoKou

Meng,Huan


 

 


Tang, Qi

Yu, Xiaoju (Daisy)


Liang, Min


Sabory Garcia, Rafael Austreberto

Wu, Junqiang

 

 

Visitors

 

 

 

Li, Si

 

 

Qin, Tao


Past Group Members

Zhang, Hualiang
Currently assistant professor in EE Department, University of North Texas
<My Homepage>

 

Peng, Yitian
Currently associate professor in Jiangsu Key Lab for Micro/Nano Biomedical Instrument, Southeast University, China

Wu, Ziran
Currently in Stanford University

 

Zhou, Rongguo
Currently in University of North Texas

Wang, Lu
Currently in Freescale

 

Talebbeydokhti, Pouya
Currently in Intel

Chang, Kihun
Currently in Qualcomm

 

Lee, Tenner
Currently in Raytheon


 

Collaborators

Dr. Chen, Li-Wei (Dept. of Chem. Bio-Chem, Ohio Univ.)
Dr. Gehm, Michael (Dept. of ECE, UArizona)
Dr. Seraphin, Supapan (Dept. of MSE, UArizona)
Dr. Zhu, Qi. (Dept. of ECE, USTC, China)
Dr. Ziolkowski, Richard W. (Dept. of ECE, UArizona)